Dowcipy...

W puszczy równikowej niemożliwa jest hodowla bydła ze względu na groŸnš muchę SS.

Dodany:  2008.12.19 / 11:18:40  Autor:  zarty  Ocena:  0.00   Komentarzy: 0
[więcej...]


Serce ryby znajduje się w jej prawym górnym rogu.

Dodany:  2008.12.19 / 11:18:11  Autor:  zarty  Ocena:  0.00   Komentarzy: 0
[więcej...]


Lato spędzę w górach u kuzynek, z których zejdę dopiero po wakacjach.

Dodany:  2008.12.19 / 11:17:50  Autor:  zarty  Ocena:  0.00   Komentarzy: 0
[więcej...]


Kompozytor miał dużo pracy, ale dzieci mu przeszkadzały, więc je dalej tworzył po nocach.

Dodany:  2008.12.19 / 11:17:17  Autor:  zarty  Ocena:  0.00   Komentarzy: 0
[więcej...]


Okręt żelazny utrzymuje się na wodzie dzięki temu, że jego powierzchnia jest mniejsza od powierzchni morza.

Dodany:  2008.12.19 / 11:17:03  Autor:  zarty  Ocena:  0.00   Komentarzy: 0
[więcej...]


Higienistka wycisnęła mi pinezkš kleszcza, który się do mnie dobierał.

Dodany:  2008.12.19 / 11:16:45  Autor:  zarty  Ocena:  0.00   Komentarzy: 0
[więcej...]


Jagienka rozgniatała orzechy bez młotka, bo miała twarde przyrodzenie.

Dodany:  2008.12.19 / 11:16:18  Autor:  zarty  Ocena:  0.00   Komentarzy: 0
[więcej...]


Soplica zabił Stolnika, ale ten mu wybaczył, ponieważ Soplica zrobił to niechcšcy.

Dodany:  2008.12.19 / 11:15:41  Autor:  zarty  Ocena:  0.00   Komentarzy: 0
[więcej...]


Po powrocie do domu Wokulski zamknšł się w sobie i nikogo nie wpuszczał.

Dodany:  2008.12.19 / 11:15:19  Autor:  zarty  Ocena:  0.00   Komentarzy: 0
[więcej...]


Soplica po dokonaniu samobójstwa opuszcza Litwę.

Dodany:  2008.12.19 / 11:15:09  Autor:  zarty  Ocena:  0.00   Komentarzy: 0
[więcej...]


Justyna jest mšdrzejsza od Marty nie gardzi chłopem.

Dodany:  2008.12.19 / 11:14:46  Autor:  zarty  Ocena:  0.00   Komentarzy: 0
[więcej...]


Lipiec i sierpień majš po 31 dni i jest to wywalczone dawno przez uczniów i nauczycieli.

Dodany:  2008.12.19 / 11:14:35  Autor:  zarty  Ocena:  0.00   Komentarzy: 0
[więcej...]


W XVI wieku Polacy mieli wojsko ciężarne.

Dodany:  2008.12.19 / 11:14:01  Autor:  zarty  Ocena:  0.00   Komentarzy: 0
[więcej...]


Egipcjanie zapisywali wszystko na papierosach.

Dodany:  2008.12.19 / 11:13:46  Autor:  zarty  Ocena:  0.00   Komentarzy: 0
[więcej...]


Człowiek pierwotny mógł się ogrzać i jak upolował jakieœ zwierzę, to mógł se na ogniu podgrzać, a póŸniej zjeœć.

Dodany:  2008.12.19 / 11:13:25  Autor:  zarty  Ocena:  0.00   Komentarzy: 0
[więcej...]


We fraszce "Na lipę" Kochanowski chwalił polskš lipę.

Dodany:  2008.12.19 / 11:12:49  Autor:  zarty  Ocena:  0.00   Komentarzy: 0
[więcej...]


Kochanowski tworzył pod gruszš, gdzie mieszkał.

Dodany:  2008.12.19 / 11:12:37  Autor:  zarty  Ocena:  0.00   Komentarzy: 0
[więcej...]


Kochanowski był studentem, poetš i za granicš.

Dodany:  2008.12.19 / 11:12:19  Autor:  zarty  Ocena:  0.00   Komentarzy: 0
[więcej...]


W Œredniowieczu drogi były tak wšskie, że mogły się minšć najwyżej dwa samochody.

Dodany:  2008.12.19 / 11:11:59  Autor:  zarty  Ocena:  0.00   Komentarzy: 0
[więcej...]


W czasach przedhistorycznych nasi przodkowie żyli w jaskiniach, które były gniazdami cywilizacji. PóŸniej zaczęli budować szałasy, nie mieli ubrań, nawet koszul, tylko dziury na przepuszczanie dymu. Rozporzšdzali bardzo prymitywnymi narzędziami do założenia rodziny.

Dodany:  2008.12.19 / 11:11:44  Autor:  zarty  Ocena:  0.00   Komentarzy: 0
[więcej...]


Pięta Achillesa to miejsce, które jest wrażliwe na œmierć.

Dodany:  2008.12.19 / 11:11:19  Autor:  zarty  Ocena:  0.00   Komentarzy: 0
[więcej...]


Nasze plemiona przed przyjęciem chrztu zachowywały się jak normalni ludzie.

Dodany:  2008.12.19 / 11:11:01  Autor:  zarty  Ocena:  0.00   Komentarzy: 0
[więcej...]


Mężny Roland leżšc na polu walki widział swój koniec.

Dodany:  2008.12.19 / 11:10:46  Autor:  zarty  Ocena:  0.00   Komentarzy: 0
[więcej...]


Największym błędem Bolesława Krzywoustego było to, że podzielił swoich synów na pięć częœci.

Dodany:  2008.12.19 / 11:10:35  Autor:  zarty  Ocena:  0.00   Komentarzy: 0
[więcej...]


Łokietek został ukoronowany w r. 1320. Łokietek była to też dawna miara człowieka.

Dodany:  2008.12.19 / 11:10:21  Autor:  zarty  Ocena:  0.00   Komentarzy: 0
[więcej...]


Krzyżacy walczyli jak lwy, ale i tak padli jak muchy.

Dodany:  2008.12.19 / 11:02:36  Autor:  zarty  Ocena:  0.00   Komentarzy: 0
[więcej...]


Królowa Kinga została œwiętš, bo Bolesław był wstydliwy.

Dodany:  2008.12.19 / 11:02:25  Autor:  zarty  Ocena:  0.00   Komentarzy: 0
[więcej...]


Król Staœ podejmował na obiadach czwartkowych różnych chudych literatów, bo inaczej pomarliby z głodu.

Dodany:  2008.12.19 / 11:02:12  Autor:  zarty  Ocena:  0.00   Komentarzy: 0
[więcej...]


Kopernik to człowiek bardzo wykształcony, był astronomem, lekarzem, biskupem i policjantem.

Dodany:  2008.12.19 / 11:01:56  Autor:  zarty  Ocena:  0.00   Komentarzy: 0
[więcej...]


Krasicki zawsze wesoły i uœmiechnięty zmarł w roku 1801.

Dodany:  2008.12.19 / 11:01:47  Autor:  zarty  Ocena:  0.00   Komentarzy: 0
[więcej...]


Kazimierz Wielki powiększył terytorium Polski 2,5 raza, a ludnoœć aż trzykrotnie.

Dodany:  2008.12.19 / 11:01:32  Autor:  zarty  Ocena:  0.00   Komentarzy: 0
[więcej...]


Karol Wielki był człowiekiem sprawiedliwym i nakazał, by ludzie byli sšdzeni zanim się ich zabije.

Dodany:  2008.12.19 / 11:01:14  Autor:  zarty  Ocena:  0.00   Komentarzy: 0
[więcej...]


Husarz to osoba jeżdżšca na koniu z wielkimi skrzydłami. Wydawał takie dŸwięki, że konie uciekały.

Dodany:  2008.12.19 / 11:01:05  Autor:  zarty  Ocena:  0.00   Komentarzy: 0
[więcej...]


Greckš boginiš pięknoœci była Hermafrodyta.

Dodany:  2008.12.19 / 11:00:34  Autor:  zarty  Ocena:  0.00   Komentarzy: 0
[więcej...]


Egipcjanie balsamowali ludzi, żeby się człowiek nie rozchorował w trumnie.

Dodany:  2008.12.19 / 11:00:21  Autor:  zarty  Ocena:  0.00   Komentarzy: 0
[więcej...]


Faraonowi wmurowano do grobowca jego najlepszš żonę. Wmurowano mu jš na żywca.

Dodany:  2008.12.19 / 11:00:09  Autor:  zarty  Ocena:  0.00   Komentarzy: 0
[więcej...]


Car się zlitował i zamienił mu karę œmierci na żywot wieczny.

Dodany:  2008.12.19 / 10:59:48  Autor:  zarty  Ocena:  0.00   Komentarzy: 0
[więcej...]


Bogurodzica była napisana w języku polskim po łacinie.

Dodany:  2008.12.19 / 10:59:33  Autor:  zarty  Ocena:  0.00   Komentarzy: 0
[więcej...]


"....nie wiem, czy pan pamięta, że Anna Karenina poszła do klasztoru, bo nie chciała wyjœć za Wołodyjowskiego. a wtedy Kmicic chwycił swój róg bawoli, cętkowany, kręty i powiedział 'ogary poszły w las'. ciemno się zrobiło w piwnicznej izbie, gdy Boryna zataczajšc się wpadł w objęcia pani Dulskiej, która wzięła go za Zbyszka z Bogdańca (a to był Maciej Chełmicki). Chwyciwszy za głowę Rzeckiego, zrobił takš awanturę o Basię, że pan Tadeusz krzyczšc 'quo vadis?' wpadł do Jeziora Bodeńskiego. na szczęœcie Jagienka, która była tam za chlebem, zapaliła Latarnika przy pomocy ogniem i mieczem, i odjechała wozem Drzymały, który należał do Faraona. taka była historia żółtej ciżemki."

Dodany:  2008.12.19 / 10:59:15  Autor:  zarty  Ocena:  0.00   Komentarzy: 0
[więcej...]


Z dzienniczków uczniowskich:
Mateusz leży pod ławkš na lekcji geografii udajšc rodzšcš kobietę i wydajšc przy tym realistyczne odgłosy.

Zamknšł paniš szatniarkę w szatni i żšda okupu.

Cieszy się, że dostaje coraz więcej uwag.

Cieszy się, bo kolega się cieszy, że dostaje coraz więcej uwag.

Wysłany po kredę, przyniósł cały karton twierdzšc że pani woŸna zwiększyła wydobycie rudy kredy.

Dodany:  2008.12.19 / 10:58:59  Autor:  zarty  Ocena:  0.00   Komentarzy: 0
[więcej...]


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |